دریافت نشریه موازین شماره 260 - احکام فضای مجازی7
     دریافت نشریه موازین شماره 259 - احکام فضای مجازی6
     دریافت نشریه موازین شماره 258 - احکام فضای مجازی5
     دریافت نشریه موازین شماره 257 - احکام فضای مجازی4
     دریافت نشریه موازین شماره 256 - احکام فضای مجازی3
     دریافت نشریه موازین شماره 255 - احکام فضای مجازی2
     دریافت نشریه موازین شماره 254 - احکام فضای مجازی1
     کتاب صوتی حماسه تپه برهانی
     کتاب صوتی پایی که جا ماند
     دریافت نشریه موازین شماره 253 - احکام گوناگون 2

دریافت کتاب مصباح
دریافت کتاب مصباح

کتاب آزمون عقیدتی سیاسی ویژه داوطلبان گزینش

 

دریافت کتاب مجموعه مقالات اربعین
دریافت کتاب مجموعه مقالات اربعین

کتاب «مجموعه مقالات اربعین» تألیف جمعی از نویسندگان، در پژوهشکده حج و زیارت تهیه شده و از سوی نشر مشعر منتشر شد. این کتاب شامل مجموعه مهمترین مقالات نوشته شده درباره اربعین حسینی به زبان فارسی در نشریات کشور است.

 

کتاب صوتی حماسه تپه برهانی
کتاب صوتی حماسه تپه برهانی

این کتاب وقایعی را که در سال 1362 در آخرین روزهای عملیات والفجر 2 در منطقه دربندیخان عراق برای رزمندگان اسلام روی می دهد را روایت می نماید

 

کتاب صوتی پایی که جا ماند
کتاب صوتی پایی که جا ماند

بر اساس خاطرات سید ناصر حسینی پور

 

کتاب صوتی جای پای فرهاد
کتاب صوتی جای پای فرهاد

داستان «جای پای فرهاد» از کوچه پس‌کوچه‌های کرمان پا می‌گیرد و خواننده را دنبال دخترکی می‌کشد که آرام و قرار ندارد اما سرنوشت دخترک چنین رقم خورده که بعدها مادر شهیدی باشد به نام «فرهاد خادم»؛ همان که روز نخست اسفندماه ۱۳۶۰ در خط مقدم جبهه، در تنگ چزابه، به شهادت رسید، این کتاب روایت زندگی شهید زرتشتی؛ فرهاد خادم از زبان مادرش است. روایتی از ارادت او ...

 

 کتاب صوتی خاطرات فردوست بخش 2
کتاب صوتی خاطرات فردوست بخش 2

دانلود کتاب صوتی خاطرات فردوست بخش 2 ...

 

کتاب صوتی حماسه تپه برهانی
کتاب صوتی حماسه تپه برهانی

این کتاب وقایعی را که در سال 1362 در آخرین روزهای عملیات والفجر 2 در منطقه دربندیخان عراق برای رزمندگان اسلام روی می دهد را روایت می نماید

 

 کتاب صوتی خاطرات فردوست بخش 1
کتاب صوتی خاطرات فردوست بخش 1

دانلود کتاب صوتی خاطرات فردوست بخش 1...