استاد عبدالباسط عبدالصمد
حجم فایل دانلود سوره و آیه های قرائت شده

5.5 MB

انبیا 10 - فجر - شمس

9.9 MB

قصاص 5 تا 28 - حاقه 1 تا 24

6.1 MB

حشر 18 - تکویر - فجر 27

7.2 MB

حجر 85 - قیامت - نصر - اخلاص - فاتحه

7.5 MB

مریم 1 تا 36 - تکویر

7 MB

مدثر - قیامت

6 MB

واقعه 75 - شمس