استاد جواد پناهی
حجم فایل دانلود سوره و آیه های قرائت شده

3.1 MB

آل عمران

7.2 MB

انعام 94 تا 99

1.9 MB

بقره

4.8 MB

دهر

4 MB

حجرات

6.3 MB

معراج

6.9 MB

بروج

3.3 MB

توبه 72