جهاد (استاد مطهری)

جهاد (استاد مطهری)

( جهاد )
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
چاپ هفتم : پائيز 1373
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهيد )

اين كتاب حاصل چهار جلسه سخنراني استاد شهيد كه در سال 1350 در مسجد الجواد ايراد شده است كه به شرح ذيل مي باشد. 1-جنگ با اهل كتاب: جنگ با اهل كتاب مطلق است يا مقيد؟ آيا با همه اهل كتاب مي توان جنگيد؟‌ تفاوت ميان شرك و غيرشرك... ، جنگ يا تجاوز؟... اسلام وصلح؟ ...،مسلمين در مكه 2-دفاع يا تجاوز: انتقاد مسيحيت بر اسلام... آيات مطلق درباره جهاد... جنگهاي صدر اسلام، لااكراه في الدين،‌ صلح و سازش. 3-ماهيت جهاد دفاع است: انواع دفاع...،‌ مقدسترين دفاعها...، جنگ براي رفع مانع از ايمان و توحيد، آزادي فكر يا آزادي عقيده. 4-نتيجه: آيا آيات جهد ناسخ و منسوخند؟ ... دفاع از ارزشهاي انساني... جزيه

 

نظرات: 0   بازدید: 543   کد مطلب: 24      1391/01/23   |   12:34:07
 
 
نظرات:
پاسخ به:
عنوان شما:  
نظر: