مشاهده نتيجه آزمون پيام امام علی (ع)-مرحله 49

تاريخ برگزاري آزمون : اسفند ماه 98


کد ملي:


 

توجه:
شرکت کنندگانی که در هنگام آزمون ورود آنها با مشکل مواجه شده و پس از تماس با کارشناسان سایت نام کاربری و رمز عبور موقت دریافت کرده اند، برای دریافت نتیجه می بایست به جای کد ملی نام کاربری موقت خود را وارد کنند.