بهره گیری در مدیریت
و امّا اینکه گفتیم سال ۹۸ سال فرصت ها است، در این باره من مقدار کمی توضیح بدهم: مشکل عمده‌ی کشور ما فعلاً مشکل اقتصادی است و مسئله‌ی معیشت قشرهای ضعیف؛ بخشی از این مشکل مربوط است به تحریم قدرت های غربی ...
        
 
 

 
 
جهت گیری در مدیریت
به‌جز اینها، فرصت های مادّی کشور نیز فهرستی طولانی را تشکیل می دهد که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند می توانند با فعّال کردن و بهره‌گیری از آن، درآمدهای ملّی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی‌نیاز و به
        
 
 

 
 
سبک زندگی اسلامی
سبک زندگی: سخن لازم دراین‌باره بسیار است. آن را به فرصتی دیگر وامی گذارم و به همین جمله اکتفا می کنم که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران، زیان های بی‌جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی ...
        
 
 

 
 
پدافند غیر آمل
در مقابل شیوه‌های پیچیده تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل نیز باید کاملاً هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، به‌روز و همه‌جانبه عمل و با هرگونه نفوذ مقابله کند.
        
 
 

 
 
افزایش بصیرت ، قدرت تحلیل و هدایت سیاسی
من به شما جوان های عزیز چند سفارش می خواهم عرض بکنم؛ اینها چیزهایی است که برای آینده‌ی کشور لازم است. سفارش اوّل: دشمنیِ با آمریکا را فراموش نکنید؛ فریب لبخند دروغین و فضاحت ‌بار دشمن را نخورید.
        
 
 

 
 
توجه و حمایت از تحقیقات علمی
توجّه کنید که ما تقریباً یک درصد جمعیّت جهانیم- جمعیّت کشور ما تقریباً یک درصد جمعیّت جهان است؛ در طول این دهه‌های قبل از انقلاب هم تا حدودی همین‌جورها بوده...
        
 
 

 
 
ورزش قهرمانی
در مورد شماها من چند نکته اینجا یادداشت کرده‌ام که به شما عرض بکنم. خب، ورزش قهرمانی مظهر اعتماد به نفْس است، مظهر عزم و اراده است؛ همه‌ی قهرمان های دنیا این‌جور هستند که این حضور قهرمانی آنها و توانایی قهرمانی آنها، نشانه‌ی اراده‌ی قویّ آنها و ...
        
 
 

 
 
استفاده و بهره گیری از رسانه ها
همین کشور فرانسه و همین کشور آلمان و بقیّه‌ی کشورها، حالا دیگران به ‌جای خود، بودند که کمک می کردند، شورویِ آن روز هم از یک طرف. علاوه‌ی بر اینها، ما در محاصره‌ی اقتصادی که بودیم هیچ، در محاصره‌ی سیاسی که بودیم هیچ، در محاصره‌ی سخت تبلیغاتی هم بودیم؛ یعنی صدای ما واقعاً به ...
        
 
 

 
 
استفاده از نیروهای جوان
نیاز اصلی کشور هم عبارت است از همّت بلند شما. شما جوان ها باید همّت کنید، همّت بلند داشته باشید، تلاش کنید، کار کنید، ترس را کنار بگذارید، تنبلی را کنار بگذارید، ابتکار را سرلوحه‌ی کار خودتان قرار بدهید، نوآوری را وظیفه‌ی بزرگ خودتان بدانید؛ ...
        
 
 

 
 
گزارش قوه قضائیه با شیوه های مناسب به اطلاع مردم برسد
خیلی متشکّریم از این گزارش مبسوط و مشروح جناب آقای آملی، ریاست محترم قوّه که کاملاً جامع و کامل بود و ای‌کاش این مطالب با شیوه‌های مناسب به اطّلاع عموم مردم برسد! حالا ما که در جریان گزارش ها و ...