fehrest

تاريخ جنايت‌هاي «طارق عزيز» را فراموش نمي‌كند

طارق عزيز عامل جنايات اصلي صدام در سال‌هاي دفاع مقدس عليه ايران اسلامي و پل ارتباطي رژيم بعثي جهت تامين سلاح‌هاي جمعي از سوي آمريكا و اروپاست.

در حالي كه اخبار منتشر شده در طول چند روز گذشته حكايت از زمينه‌سازي آزاد‌سازي طارق عزيز وزير امور خارجه، عضو مجلس انقلابي عراق، معاون سابق نخست‌وزير اين كشور و از دستياران رسانه‌اي صدام كه در آغاز به‌قدرت رسيدن او با وي همكاري مي‌كرد حكايت مي‌كند، بسياري از آگاهان منطقه و بين‌المللي بر اين باورند طارق عزيز مشمول تخفيف در فرار از مجازات نيست و از عاملان اصلي جنايات ضدبشري صدام برعليه مردم عراق، ايران و كويت به‌شمار مي‌رود.

برطبق گزارشات منتشر‌شده كه بخشي از آن از سوي مسوولان رسانه‌اي آمريكا منتشر شده است طارق عزيز نقش ويژه‌اي در تهيه سلاح‌هاي كشتار جمعي براي ماشين جنگي صدام در طول جنگ تحميلي عليه ايران در مذاكرات با اروپايي‌ها و آمريكايي‌ها داشته است.

اين گزارش‌ها تاكيد مي‌كنند: طارق عزيز زمينه‌ساز ارتباط مقامات آمريكايي و عراقي در زمان جنگ با ايران بوده است.

وي با آغاز مذاكرات با «دونالد رامسفلد» وزير سابق دفاع آمريكا در آغاز روي كار آمدن دولت ريگان زمينه‌ساز پشتباني‌هاي اطلاعاتي و تسليحاتي را از رژيم بعث عراق فراهم كرد.

پيتر گال بريت عضو كميته روابط خارجي وقت سناي آمريكا با تاييد اين ارتباط در نوشته‌هاي خود اذعان مي‌دارد دولت ريگان رامسفلد را مامور كرد زمينه‌هاي همكاري را با صدام از طريق گفت‌وگو با طارق عزيز فراهم كند . در دور اول اين كمك‌ها كه طارق عزيز باعث آن شد دولت ريگان مجوز حمايت مالي و صادرات مواد كشاورزي را به ارزش صدها ميليون دلار به صدام داد.

در جريان گفت‌وگوهاي محرمانه طارق عزيز با مقامات آمريكايي كه رياست آن را رامسفلد برعهده داشت طارق عزيز با خطرناك‌ توصيف كردن دولت ايران گفت: ما يك شريك مطمئن براي آمريكا به حساب مي‌آييم و منتظر كمك‌هاي شما هستيم.

به‌دنبال همين مذاكرات بود كه آمريكا نام عراق را از كشورهاي حامي تروريست خارج و سفارت عراق را در واشنگتن بازگشايي كرد. در همين حال با همين چراغ سبز صدور مواد پايه شيميايي براي ساخت بمب‌هاي شيميايي به بهانه صادرات مواد شيميايي كشاورزي و دفع آفات نباتي به عراق داده شد كه بخشي از آن در ساخت بمب‌هاي شيميايي كه برعليه كردها در كردستان و نيروهاي ايراني در عمليات خيبر به كار گرفته شد.

در همين هنگام رامسفلد از طارق عزيز خواست به‌صورت محرمانه براي آمريكا از نحوه اداره عراق توسط صدام گزارش تهيه كند. همين موضوع باعث شك «عدي صدام حسين» پسر ارشد صدام به طارق عزيز شده بود و در اواخر عمر حكومت صدام، اين شك بيشتر و به صدام در اين خصوص هشدار داده شده بود.

پرونده جنايات طارق عزيز كه به‌عنوان هشتمين مقام جنايتكار عراقي در ليست آمريكايي‌ها قرار‌گرفته بود به همين‌جا ختم نمي‌شود. به‌دنبال استفاده سلاح‌هاي شيميايي كه زمينه‌ساز ورودش به عراق طارق عزيز بود پيتر گال بريت ضمن هشدار به مقامات آمريكايي خواستار تجديدنظر در روابط عراق با آمريكا شده بود.

رامسفلد در نوشته‌هايش مي‌گويد: با تلاش طارق عزيز، ما بر صدام نفوذ داشتيم و بر اين نكته تاكيد كرده بوديم كه او شخص مهمي است كه مي‌تواند سياست‌هاي مشترك دو كشور را در منطقه راهبري كند.

پيتر گال بريت در ادامه نوشته‌هايش مي‌گويد: وقتي به كردستان عراق سفر كردم و ماحصل سفر طارق عزيز را به آمريكا در كشتار مردم كردستان عراق ديدم، به شدت از اين نسل‌كشي آشكار به خشم آمدم و فرياد خود را متوجه سران جمهوري‌خواه كاخ سفيد كردم، اما آنها عقيده‌ ديگري داشتند.

در ادامه افشاگري‌هاي جنايات طارق عزيز از اسنادي كه به‌دست آمده است متوجه مي‌شويم اين مقام عالي‌رتبه حزب بعث با ايجاد فضاي رسانه‌اي زمينه تسويه خونين سران و اعضاي حذب كمونيسم عراق و برخي از اعضاي معتدل حذب بعث را فراهم آورد.

طارق عزيز در اخذ كمك‌هاي مالي سران ارتجا عرب نيز نقش عمده‌اي داشته است. وي براساس اسناد موجود پس از عمليات كربلاي پنج، زمينه‌ساز نجات صدام براي اخذ كمك‌هاي مالي و تجديد ساختار نيروي زميني عراق با مذاكرات فوري با مقامات شوروي سابق براي خريد تانك‌هاي پيشرفته بود و همكاري نزديكي را با حسين كامل داماد صدام كه بعد‌ها مورد غضب صدام گرفت و اعدام شد، در وزارت تسليحات نظامي عراق به عهده داشت. روابط ويژه‌ طارق عزيز با منافقين نيز جاي تامل بسيار دارد.

اين جنايتكار جنگي زمينه‌ساز انتقال سلاح‌هاي مدرن فرانسوي نيز از فرانسه به عراق بوده است. مذاكرات او با طرف‌هاي فرانسوي كارخانه «داسوبرگ» فرانسه را متقاعد ساخت تا هواپيماي پيشرفته ميراژ اف-1 را به عراق تحويل دهند. اين هواپيماها ماموريت داشتند منافع نفتي ايران را در ساحل خليج فارس منهدم كنند.

از سوي ديگر، اسناد به‌دست آمده نشان مي‌دهد طارق عزيز در اجراي مصوبات اعدام‌هاي دسته‌جمعي در مجلس انقلابي عراق همواره از پيشتازان بوده است. وي همواره در كنار صدام قرار مي‌گرفت و به شدت مورد اطمينان او بود. صدام در جواب فرزندش كه به طارق عزيز شك كرده بود گفته بود: تو نمي‌داني طارق عزيز در چه تنگناهايي به‌ داد من رسيده است؟. صدام در پايان روزهاي ننگين حكومت خود طارق عزيز را مامور كرده بود تا با رايزني‌هاي خود بقا حكومت اين جنايتكار خونريز را از غربي‌ها بگيرد.

اكنون كه نام طارق عزيز به‌ عنوان بي‌گناه مطرح مي‌شود بايد گفت بيش از 35‌هزار كرد عراقي كه با بمب‌هاي اهدايي شيميايي آمريكا و اروپا قتل عام شده بودند با هماهنگي اين مقام عراقي در رديف قربانيان جنايات صدام قرار گرفتند. جناياتي كه به اين زودي‌ها از ذهن تاريخ پاك نمي‌شوند.

متاسفانه اسناد همكاري‌هاي طارق عزيز با شوروي‌ها يا مفقود شده يا به سرقت رفته‌اند و در اين زمينه هيچ مستندي وجود ندارد ولي آنچه مسلم است آن است كه طارق عزيز و ساير مقامات رژيم بعث عراق همانند حلقه‌هاي زنجيرهايي بودند كه با اتصال به همديگر 35 سال بقا حكومت بعثي‌ها را با 7 ميليون نفر كشتار در منطقه زمينه‌سازي كردند و كمترين مجازات براي اين دوست و همكار صدام جنايتكار و غرب و شرق سلطه‌گر اعدام است.

منبع: ايسنا