fehrest

دفاع مقدس در فراراه آینده

در آوردگاه دفاع مقدس، گستره زمانی و مكانی با حد و مرزهای معمولی و مقیاس های ریاضی همراه نیست. زندگی و دغدغه های انسان متعهد و موحد بر اصول و معیارهایی مبتنی است كه ناگزیر برای حفظ و جاری شدن آن در چشمه سار حیات، تلاش و جهادی عظیم و پایدار را طلب می كند.

شیطان و عوامل پیدا و پنهان او هزاران رنگ و جلوه را هر روزه آزمایش می كنند. ترفندهای متنوع و شاید در اغلب موارد پرجاذبه، انسان و امیال او را به خود معطوف می دارد.
حس نزدیكی و رسیدن به آمال ها و آرزوها در ذات بشر راه را برای ورود به این عرصه مهیا كرده است. انگاره ها و باورها در روزمره ما نیز انگیزه بخش وصال این تجلی های پررنگ و راز است و در مرور این قطعه های كوچك، مثال های فراوانی گویای آن می باشد. قرار نیست كه حكمی در این مقال صادر شود یا بر ویرانه های كاخ های سنگی، عمارتی از بتون یا آهن بنا شود. همه این كاخ ها و كوخ ها جز محملی برای آرزوها نیستند و آبادانی یا ویرانی آن، اصالتی را بر خود هموار نكرده اند. انسان، آبادگر یا ویرانگر است، خواه در دست شیطان اسیر باشد یا بنده ای باشد الهی.
شیطان اسطوره ای نابخرد از اندیشه های بشری است و چنان كه می فرماید:مجرم كردن شیطان در جایی كه عظمت خالق یكتا، بی همتاست، امری است حواله دهنده یا تبرئه كننده. ما امروز اندیشیده ایم كه راه عزت و سلامتی روح و فكر، پرهیز از هواهای بی پشتوانه و وسوسه كننده است.
امروز اشاعه دهندگان فرهنگ غرب بر بام رسانه ها و آنتن های جورواجور سیطره یافته و ما با بضاعت بی حد و حساب خود كه منتهی به دریای بیكران الهی است دست روی دست گذاشته ایم و بر شیطان خرده می گیریم. قرار نیست شیطان كه قسم یاد كرده است تا این خلیفه الهی را بفریبد به حال و روز ما ترحم كند و ملغمه جوشان خود را از آب و تاب بیندازد. موحدان راستین در اطراف ما كم نیستند. مبشران آگاه و منذران دلسوز راه را بر ما روشن می كنند. گوش فرا دهیم و عمق جان را به آنان هدیه كنیم. امروز حماسه آفرینی، ابعاد گسترده تر و متنوع تری از دیروز دارد و فردا حد و مرزی بر این مقوله متصور نیست. حساب امروز را از دیروز جدا نكنیم و پیوند دو میدان مبارزه را با هم توأم كنیم. جبهه رزم در هشت سال دفاع مقدس و جبهه سازندگی و حفظ روحیه آمادگی و جهاد همراه با نشر ارزش های آن دوران، برای همیشه؛ مگر نه این كه یك عاشورا، تاریخ را سرشار از هویت و جاودانگی خود كرده است، پس نیازی به كنكاش و استدلال در این مقال نیست و لزوم حفظ آن هویت و اصرار و ابرام بر جنبه های متنوع و بروز آن كاملاً بدیهی، آشكار و انكار نكردنی خواهد بود.