fehrest

دفاع مقدس اتحاد ملي و انسجام اسلامي

مسئله مهم اينكه اگر ملت ايران يك برهه از تاريخ خود را تجربه كرده باشد كه اين اتحاد و انسجام به نحوه كامل پياده شده باشد به غير از پيروزي در صحنه هاي انقلاب و غلبه بر نظام سلطنتي و ايادي داخلي و خارجي اش همانا وجود اين دو عنصر پيروزي بخش در دفاع 8 ساله ملت ايران بود كه با رهبريهاي داهيانه امام خميني به وقوع پيوست اين مقاله به بررسي اين دو عامل مي پردازد.

از نظر لغوي اتحاد به معني يكي شدن يگانگي و همدستي (فرهنگ عميد ـ ص 86 ) و انسجام به معني پيوستگي چسبندگي و در فيزيك الصاق يا قوه جاذبه به ذرات آمده است . (حييم ـ 1375 ـ ص 127 )
در تعريف نظري اتحاد و انسجام عبارت از پيوستگي و يد واحد بودن نيروها در انجام فعاليت هاست .
دانه هاي تسبيح با رشته اي به نام نخ به هم متصل است وقتي رشته اتحاد گسست كارآيي موردنظر از آن گرفته خواهد شد. به گواهي تاريخ رمز پيروزي ملت ها وحدت و يكپارچگي آنان بوده است و با مروري كوتاه بر تاريخ تابناك اسلام ملاحظه مي كنيم اتحاد و انسجام جمعي چنان قدرت و صلابتي در مسلمانان ايجاد كرد كه همه گردنكشان و طواغيت را به خاك مذلت نشاند و در زماني كوتاه اقتدار مسلمين در پهنه گيتي طنين افكن شد. عكس همين قضيه نيز صادق بود يعني از زماني كه هواپرستي و نفع پرستي ها غلبه كرد در صفوف به هم پيوسته مسلمانان گسستگي ايجاد شد و بدنبال آن شكستهاي پي در پي و عقب ماندن از قافله علم و تمدن و به حاشيه رانده شدن و تحت سلطه قرار گرفتن از طرف زورگويان را شاهد بوده ايم .
اتحاد و انسجام از ديدگاه قرآن و اسلام
از ديدگاه قرآن اتحاد پيوند و همدلي و انسجام با يكديگر از جايگاه ويژه اي برخوردار است . خداوند متعال در قرآن كريم انسجام و اتحاد را موجب اعتلا و تفرقه را باعث انحطاط مي داند . در سوره آل عمران آيه 102 مي فرمايد : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا » به ريسمان الهي چنگ بزنيد و از تفرقه بپرهيزيد.
اتحاد و انسجام در قرآن كريم به معناي پيوستگي وحدت يگانگي هماهنگي و چسبندگي آمده است . در تفسير نمونه با استناد به آيات قرآن انسجام و تفرقه به شكل شيوايي تشريح شده است در اين تفسير مي خوانيم :
«
تشبيه اعمال كفار به خاكستر با توجه به اينكه در ميان ذرات خاكستر هيچ نوع چسبندگي و پيوند وجود ندارد و حتي با كمك آب نيز نمي توان آنها را به هم پيوند داد و هر ذره اي به سرعت ديگري را رها مي سازد گويي اشاره به اين حقيقت دارد كه آنها برخلاف مومنان كه اعمالشان منسجم و به هم پيوسته و هر عملي عمل ديگر را تكميل مي كند و روح توحيد و وحدت نه تنها در ميان مومنان كه در ميان اعمال يك فرد با ايمان نيز وجود دارد از اين عوامل اثري در كار افراد بي ايمان نيست »
به نمونه هاي ديگري كه از آيات قرآن استخراج و تعريف مي شود مي توان به شرح ذيل اشاره داشت :
1
ـ در قرآن براي نشان دادن اتحاد و انسجام نيروها به بنيان مرصوص اشاره شده است « صفا كانتهم بنيان مرصوص » مرصوص از رصاص به معني سرب است و از آنجا كه گاه براي انسجام و يكپارچگي بناها سرب را آب مي كردند و در لابه لاي قطعات آن مي ريختند بطوريكه فوق العاده محكم و يكپارچه شده و لذا به هر بناي محكمي مرصوص اطلاق مي شود.
2
ـ آيات كتاب بزرگ عالم آفرينش (قرآن ) چنان با يكديگر هماهنگي دارد كه از وحدت به خوبي حكايت مي كند و در همه جاي آن آثار يك نظم عالي و انسجام و هماهنگي غيرقابل توصيف در ميان كلمات و سطور و صفحاتش نمايان است « ذالك الكتاب لاريب فيه » بقره آيه 3 ـ
3
ـ همچنين رهنمودهاي اسلام و قرآن به مناسك جمعي چون نماز جماعت نمازجمعه و اجتماع عظيم حج بدليل ايجاد اتحاد و انسجام از اهميت خاصي برخوردار است .
نظريه دانشمندان
دانشمندان رشته هاي مختلف نيز نظرياتي در تاييد و اثربخشي اين دو عامل ارائه كرده اند :
ديويس (1969 ) انسجام را يكي از ويژگيهاي گروه مي داند كه در آن نيروها اعمال شده بر اعضا براي ماندن در گروه بينش از كل نيروهايي است كه مي كوشند آنها را به ترك گروه وادار كنند.
وبستر (1988 ) لغت انسجام را عاريت گرفته شده از علم فيزيك مي داند و در اين علم منظور از انسجام نيرويي است كه مجموعه مولكولهاي يك جسم را به هم متصل كرده است به عبارت ديگر نيرويي است كه باعث چسبندگي عناصر يك جسم مي گردد.
دوركيم جامعه شناس اتحاد و انسجام را در اثر دوست داشتن يكديگر و جاذبه متقابل (جاذبه مثبت ) مي داند.


لوين (1986 ) انسجام را برآيند همه نيروهايي مي داند كه باعث همبستگي افراد يك گروه مي شود و از اضمحلال آن جلوگيري مي كند.
اتحاد و انسجام از ديدگاه امام خميني (قدس سره )
يكي از محورهاي اساسي تشكيل دهنده استراتژي امام وحدت و انسجام است امام با اشاره به پيروزي قواي مسلح در سال 63 مي فرمايند :
«
مي دانيد كه پيروزي ها در اثر انسجام تمام قواي مسلح با نقشه واحد و فكر واحد نصيب شما شد بايد اين انسجام و اين وحدت حفظ شود كه تزلزل در اين امر الهي از بزرگترين اسباب فشل و خداي ناخواسته شكست است »
ايشان در سال 1361 در خصوص وحدت فرماندهي كه در اثر آن وحدت نيروها و اطاعت كامل از فرمانده ميسر مي شود تا پيروزي به دست آيد تاكيد مي فرمايند :
«
وحدت فرماندهي از مسائل مهم و سرنوشت ساز است كه بدون آن پيروزي ميسر نيست و عدم مراعات آن فاجعه آفرين است »
حضرت امام در سال 62 در راستاي وحدت و انسجام نيروهاي مسلح و هماهنگ بودن آنها و داشتن هدف مشترك كه عامل مهمي در پيروزي بر دشمن مي باشد بارها بر اين مهم تاكيد كرده و مي فرمايند :
«
مهم اين است كه ما با هم منسجم باشيم مهم اين است كه قواي مسلح ما كه انشاالله نصرت بدهد منسجم باشند با هم سپاه پاسداران و قواي انتظامي ديگر خودشان را يكي بدانند همه شما براي يك مقصود داريد عمل مي كنيد و آن مقصود اين است كه كشور خودتان را آزاد نگه داريد و مستقل »
ايشان در جايي ديگر اتحاد و انسجام را يك نعمت بزرگ الهي دانسته و وظيفه همگان مي دانند كه از وجود چنين نعمتي شكرگذار باشند و بر حفظ آن تلاش نمايند :
«
شما الان و همه برادرهاي ما در هر كجا هستند الان ديدند كه وحدت كلمه چه بركتي است كه خداي تبارك و تعالي به ما عطا فرموده است اين را حفظ بكنيم و اين نعمتي است كه خدا به ما داده بايد تشكر كنيم و تشكرش اين است كه با چنگ و دندان اين وحدت را حفظ كنيم »
بسيج مظهر اتحاد و انسجام در جنگ
يكي از خدمات منحصر به فرد و پيش بيني درست حضرت امام خميني به كشور و ملت مسلمان ايران و ملتهاي مستضعف جهان تشكيل بسيج بعنوان شالوده اي براي بوجود آوردن اتحاد و انسجام و حفظ آن در ملت بود. امام با درك عميق و الهي خويش به خوبي مي دانست اين حضور گسترده مردم همواره راهگشاي مشكلات آتي كشور خواهد بود و براي در صحنه نگهداشتن سازماندهي شده مردم در 5 آذرماه 1358 فرمان تشكيل ارتش 20 ميليوني را صادر فرمودند و فرمودند « ملتي كه 20 ميليون جوان دارد بايد 20 ميليون تفنگدار داشته باشد » . حدودا كمتر از يكسال بعد در 31 شهريور 1359 عراق تحريك شده توسط آمريكا و ديگر دشمنان با كليه امكانات و پشتوانه هاي استكبار جهاني به نظام اسلامي حمله كرد و اين ارزش پيش بيني و دشمن شناسي آن حضرت را نشان داد و در كليه صحنه هاي دفاع مقدس و از روزهاي اول تا پايان جنگ بسيج مردانه در صحنه ايستاد و به ديگر نيروهاي مسلح هم روحيه داد تا بجنگند.
در جنگ شجره مباركه بسيج متشكل از اعضاي دانشجو دانش آموز روحاني زنان اصناف عشاير و... به خوبي توانست اتحاد ملي را برقرار نموده و عليرغم داشتن زبانهاي مختلف فرهنگهاي گوناگون و حتي اديان و عقايد مختلف در كنار هم و دوشادوش بجنگند و به پيروزي برسند.
در دفاع مقدس نه تنها شيعه و سني بعنوان دو گروه عمده و ريشه دار مسلمان در كنار هم قرار گرفتند و نماز را با هم خواندند و به هم اقتدا كردند بلكه خون آنها در هم آميخت و گاهي سر بر زانوي هم به شهادت رسيدند بلكه برادران و خواهراني از اقليتهاي مذهبي هم در جنگ شركت كرده و به شهادت رسيدند و شهداي آرميده در گلزارهاي شهدا هم از فرقه هاي مختلف مسلمان هستند و هم از اقليتهاي زرتشتي مسيحي يهودي و...
پس در دفاع مقدس زبانها و فرهنگهاي مختلف در عين حضور نه تنها مانعي براي اتحاد و گروههاي مختلف فارس كرد ترك بلوچ و غيره نشد بلكه با رهبريهاي داهيانه حضرت امام به نقطه قوتي تبديل شد تا پتانسيل موجود در هر گروه در خدمت جنگ درآيد و اتحاد ملي در حد نهايت بود. وجود عقايد مذهبي مختلف در بين مسلمانان هم مانع از انسجام اسلامي نشد بلكه همه خداي واحد پيامبر واحد قرآن واحد و قبله واحد را ديدند و انسجام كامل ايجاد شد و باعث پيروزي ملت ايران و شكست دشمنان گرديد.
امروز دشمن بدنبال شكست اين اتحاد و انسجام است و با جنگ رواني و هزينه كردن بودجه در پي از بين بردن اين عوامل پيروزي است و مقام معظم رهبري با شناخت عميق و درست اين دو عامل را برجسته ساختند انشاالله همه اقشار با توجه كامل به اين دو اصل اين كشور اسلامي را به قله هاي رفيع پيروزي و سربلندي برسانيم همانگونه كه در دفاع مقدس اينچنين شد.
سرهنگ پاسدار رضا قرباني
مسئول مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه امام حسين (ع )
حضرت امام خميني (ره ) : وحدت فرماندهي از مسائل مهم و سرنوشت ساز است كه بدون آن پيروزي ميسر نيست و عدم مراعات آن فاجعه آفرين است
در دفاع مقدس نه تنها شيعه و سني بعنوان دو گروه عمده و ريشه دار مسلمان در كنار هم قرار گرفتند و نماز را با هم خواندند و به هم اقتدا كردند بلكه خون آنها درهم آميخت و گاهي سر بر زانوي هم به شهادت رسيدند

روزنامه جمهوری اسلامی 860715