fehrest

منطقه عملیات

 

منطقه عملیاتی شلمچه كه در جنوب شرقی شهر مهم بصره قرار گرفته و تقریبا نزدیك ترین محور وصولی به این شهر به شمار می آید، به مناطق و محورهای زیر محدود می باشد:

-از شمال، به آب گرفتگی جنوب زید.

-از شرق، به دژ مرزی ایران و عراق.

-از جنوب، به رودخانه اروند و اروند صغیر.

-از غرب، به كانال زوجی و شهرهای تنومه و الحارثه.

این منطقه از تعداد زیادی نهر، كانال، خاكریز، جاده و .... تشكیل شده است كه همه آن ها در بخش شمالی اروند قرار دارند. هم چنین، آب گرفتگیهای متعددی در این منطقه وجود دارند كه از سوی ارتش عراق به عنوان موانعی در مقابل هر گونه نفوذ قوای جمهوری اسلامی ایجاد شده اند.