صالحین

شرح حال ، حکایات ، کرامات و زندگینامه برخی از صالحين شيعه

 

صفحات برگزيده بخش زندگینامه ها:
جناب شیخ رجبعلی خیاط
 آيت الله بهحت
جناب شيخ جعفر مجتهدی
آیت الله محمد کوهستانی
جناب شیخ مرتضی زاهد
جناب الطافی نشاط
آيت الله سید رضا بهاالدینی
آیت الله سید حسین بروجردی


 

صفحات برگزيده بخش حکایات :
جناب شيخ عبدالکریم حامد
جناب شيخ زين العابدين مرندی ( شيخ آقا ) 
آیت الله ميرزا جواد آقا ملکی تبريزی 
آیت الله شيخ حسنعلی اصفهانی ( نخودکی )
جناب معلم دامغانی 
آیت الله شیخ مرتضی طالقانی  
علامه شهيد سید محمد باقر درچه ای
آیت الله سید حسن مسقطی 
آیت الله شهيد شيخ محمد تقی بافقی
جناب سید هاشم حداد
شبهای پیشاور(سلطان الواعظین شیرازی )