·         آغاز تهاجم عراق عليه ايران

·         آمار تسليحات و نيروهاي مسلح ايران و عراق در جنگ تحميلي

·         آمريكا و جنگ تحميلى

·         اسناد 16 هزار صفحه‌اي همكاري صدام با اروپا در جنگ تحميلي

·         اسناد جنايت صدام

·         بهانه های صدام در حمله به ایران

·         پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران، پایان جنگ و شرایط آن زمان

·         توانمندی شیمیایی عراق مدیون چه کسانی بود؟

·         جنگ امروز ما چیست؟

·         جنگ شهرها

·         جنگ شهرها 01

·        جنگ نفت كشها يا جنگ مستقيم ايران و آمريكا

·         چرا دنیا با ما چنین کرد؟

·         چرا کویت ناسپاس است؟

·         چگونگي دستيابي عراق به سلاحهاي شيميايي

·         چگونگى كاربرد سلاح شيميايى در جنگ توسط عراق

·         حامیان عراق در تهاجم به ایران

·         حلقه مرگ در دستان ۲۱ كشور

·         حمايت كشورهاى غربى و عربى از عراق در جنگ ايران و عراق

·         خصوصیات فرماندهان و رزمندگان ایران و فرماندهان و سربازان عراقی

·         دولت ها، دايه عراق در جنگ ۸ ساله

·         ۱۵۴ هزار و ۶۰۰ نفر، مصدوم، جانباز و شهيد

·         سردشت و چراهايي تمام ناشدني

·         نگاهى به نقش آمريكا در تحميل جنگ

·         قربانيان خاموش

·         كشورهاي حامي ايران در جنگ تحميلي

·         كمك هاى ميلياردى اعراب به صدام در جنگ عليه ايران

·         ليست شركت‌هاي غربي تجهيز كننده رژيم ديكتاتوري صدام به تجهيزات و سلاح‌هاي شيميايي

·         ماجرای کویت و بهره جویی از فرصت پیش آمده

·         مروری بر استفاده عراق از سلاح‌ شیمیایی

·         مروري بر دفعات حملات شيميايي عراق عليه ايران در دفاع مقدس

·         ناگفته‌هایی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

·         نقش آمريكا در تحميل جنگ

·         نقش آمريكا در جنگ تحميلي

·         نقش امریكا در جنگ عراق علیه ایران

·         نقش سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در جنگ ایران و عراق

·         نقش منافقين در جنگ تحميلى

·         نقش هلند در جنایات شیمیایی صدام

·         نگاهى آمارى به كمك هاى غرب به عراق در طول جنگ تحميلى

·         نگاهى به حملات شيميايى رژيم بعث به ايران